Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

my-life
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
my-life
3966 24ea 500
Reposted fromLane Lane viasarkastyczna sarkastyczna
my-life
5603 286d
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna
my-life
5579 5864 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna
my-life
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
my-life
4324 c9de
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasarkastyczna sarkastyczna
my-life
6834 79b9 500
Reposted fromfrendzel frendzel viasarkastyczna sarkastyczna
my-life
6020 594a 500
Reposted fromslodziak slodziak viasarkastyczna sarkastyczna
my-life


burritos
my-life
1749 4cdb 500
my-life
3347 0d70
Reposted frommiauuu miauuu viasarkastyczna sarkastyczna
my-life
5547 2608
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
my-life
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz. 
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromlovvie lovvie viasarkastyczna sarkastyczna
my-life
my-life
Reposted fromshakeme shakeme viasarkastyczna sarkastyczna
my-life
8961 7c6a
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
my-life
my-life
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
my-life
my-life
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Haruki Murakami.
Reposted fromnutt nutt viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl