Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2020

my-life
5321 bc93 500
Reposted frommangoe mangoe viajunior13 junior13
my-life
7943 563d 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaZircon Zircon
Sponsored post
soup-sponsored
my-life
7943 563d 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaZircon Zircon
my-life
my-life
my-life
my-life
0478 71c9
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viathebelljar thebelljar
my-life

July 03 2020

my-life
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
my-life
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viazoou zoou
my-life
Każdy ma taki moment, od którego wszystko się zaczyna. Życie ma sens albo przynajmniej kierunek dopiero wtedy, gdy się ten moment rozpozna i zrozumie.
— Joanna Bator, "Ciemno, prawie noc"
Reposted fromperla perla viazoou zoou
my-life
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaeazyi eazyi
my-life
5249 1023 500
Reposted fromzciach zciach viaPhlogiston Phlogiston
my-life
8017 03bc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapanimruk panimruk
my-life
5336 55e5
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapanimruk panimruk
my-life
my-life
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
my-life
Tuesday, 11:56pm   hack-zone  

What you see is a myosin protein dragging an endorphin along a filament to the inner part of the brain’s parietal cortex which creates happiness. Happiness. You’re looking at happiness.

merelygifted

Dig those shoes! n sassy swagger!

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaPhlogiston Phlogiston
my-life
8048 2acd 500
Reposted fromyikes yikes viaPhlogiston Phlogiston
my-life
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahesiamela hesiamela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...