Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

my-life
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viajutynda jutynda
my-life
5864 abd2
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
my-life
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viajutynda jutynda
my-life
4951 b1e8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viajutynda jutynda
my-life
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viahesiamela hesiamela
my-life
You've build your wall so high
That no one could climb it
But I'm gonna try
— Labrinth - Beneath Your Beautiful ft. Emeli Sandé
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
my-life
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaeazyi eazyi
my-life
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
Reposted fromimradioactive imradioactive viaeazyi eazyi
my-life
1300 20b3
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaeazyi eazyi
my-life
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viaeazyi eazyi
my-life
9298 d246 500
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viaeazyi eazyi
my-life
3908 0989 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaeazyi eazyi
my-life
4242 6a19 500
Reposted fromverronique verronique viaeazyi eazyi
my-life
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
my-life
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viathebelljar thebelljar
my-life
my-life
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viathebelljar thebelljar
my-life
4121 b5d1
Reposted fromonlyman onlyman viathebelljar thebelljar
my-life
3605 9812
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl