Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

my-life
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viapsycha psycha
my-life
6857 86a9
Reposted fromlaj laj viagdziejestola gdziejestola
my-life
my-life
my-life
2846 7507 500
Reposted fromevelina evelina viagdziejestola gdziejestola
7884 2aa5
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
my-life
Reposted fromHmZ HmZ viagdziejestola gdziejestola
my-life
Reposted fromlifeless lifeless viathebelljar thebelljar
my-life
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma.
— Ola Józefina Sokołowska.
Reposted fromnutt nutt viaanorexianervosa anorexianervosa
my-life
6478 58cf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar
1033 d822 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viathebelljar thebelljar
3913 46c1 500
my-life
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
my-life
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
my-life
my-life
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viathebelljar thebelljar
my-life
5287 c496 500
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

my-life
Przestałam mówić, kiedy zrozumiałam, że nikt nie słucha..
my-life
Why should we build our happiness on the opinons of others, when we can find it in our own hearts
— Jean-Jacques Rousseau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl