Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

my-life
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
my-life
2374 741a
my-life
2086 6cb1
Reposted fromliczbapi liczbapi viagdziejestola gdziejestola
my-life
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viaxannabelle xannabelle
my-life
7345 5767
my-life
Lubiłam swój towarzyski grób, sama go sobie wykopałam i z radością się w nim położyłam.
— Jenny Humphrey
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
my-life
6540 1640
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagdziejestola gdziejestola
my-life
6552 11bb
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagdziejestola gdziejestola
my-life
7028 0292
Reposted fromiamstrong iamstrong viagdziejestola gdziejestola
my-life
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viagdziejestola gdziejestola
my-life
9505 2832
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagdziejestola gdziejestola
my-life
4067 00e8
Reposted fromnataliablus nataliablus viagdziejestola gdziejestola
my-life
7540 8ab6
Reposted fromiamstrong iamstrong viamaybeyou maybeyou

March 21 2017

my-life
6259 2c5f
Reposted fromthebelljar thebelljar viagdziejestola gdziejestola
my-life
5440 209c
my-life
my-life
0426 5c60
Reposted fromcalifornia-love california-love vialewa lewa
3320 b0ad 500
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle
my-life
5022 5a60
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl